Rätt till personlig assistans

Vem har rätt till personlig assistans?

Har du en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp i vardagen kan du ha rätt till personlig assistans. Du får då hjälp av personliga assistenter med allt du behöver för att kunna leva ett självständigt liv, exempelvis få hjälp att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera med andra och förflytta dig.

Utöver personlig assistans för dina grundläggande behov kan du dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga tjänster som till exempel hushållsarbete, matlagning, inhandling och olika fritidsaktiviteter.

Regler för att få rätt till personlig assistans

Vem som har rätt till att få personlig assistans regleras i två lagar: LSS och SFB 51 kap. Du behöver kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets och att du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Du får heller inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan om personlig assistans.

Du måste visa intyg på att du tillhör en av följande personkretsar i en ansökan;

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar om rätt till personlig assistans

Din kommun eller Försäkringskassan avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som tar beslutet beror på hur stor omfattning av assistans du behöver. Behöver du assistans upp till 20 timmar per vecka tar din kommun beslutet. Behöver du assistans mer än 20 timmar per vecka tar Försäkringskassan beslut.

Vi hjälper dig med ansökan om personlig assistans

Både kommunen och Försäkringskassan kräver en skriftlig ansökan med diverse papper för att fatta ett beslut. Vi hjälper dig kostnadsfritt med ansökan.

Läs mer om ansökan om personlig assistans >>

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för att få veta mer om rätt till personlig assistans. Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi finns på e-post: info@saxenaomsorg.se, telefon: 08-580 800 06.