Om oss

Affärsidé

Saxena Omsorg underlättar för personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga att kunna leva det liv som de har rätt till. Det gör vi genom att anordna personlig assistans, avlösning och ledsagning, samt att tillhandahålla råd och stöd och juridisk hjälp under hela handläggningsprocessen.

Vision

Vår vision är att uppnå maximal samhällsnytta genom att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv samt att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Historik

Sedan december 2009 drivs Saxena Omsorg av Kiriakos Michailidis. Med egna erfarenheter av att växa upp med en funktionshindrad syster och 15 år som personlig assistent i bagaget startades företaget. Företagsnamnet Saxena betyder ”långt hemifrån” och tanken var just att hjälpa människor med funktionshinder som befinner sig långt hemifrån.

Det är brukarens behov och önskemål som styr verksamheten på Saxena Omsorg. Alla medarbetare har relevant utbildning och gedigna erfarenheter av funktionshindrade och deras behov. Flertalet har dessutom personliga erfarenheter med en funktionshindrad anhörig.

Servicepolicy

När du väljer oss för personlig assistans eller ledsagning/avlösning kan du vara säker på att du får hjälp utifrån dina behov och önskemål. Våra avtalade insatser baseras på LSS och SFB 51 kap och vi säkerställer kvaliteten med hjälp av vår servicepolicy.

Läs vår servicepolicy >>

Tillstånd enligt LSS

Väljer du oss som assistanssamordnare kan du känna dig trygg med ditt val. Saxena Omsorg är godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Saxena Omsorgs tillståndsbevis som PDF >>

Våra medarbetare

Våra personliga assistenter är de som underlättar din vardag och som jobbar tillsammans med dig för att höja din livskvalitet. För att du ska bli en nöjd kund tror vi på en familjär stämning bland assistenterna och att de är nöjda medarbetare hos oss. Därför lägger vi mycket fokus på våra assistenter bland annat i form av satsningar på kontinuerliga utbildningar och friskvård.

Läs mer om våra personliga assistenter >>

ADL-träning

Personalen på Saxena Omsorg arbetar dagligen med ADL-träning efter exempelvis en arbetsterapeuts instruktioner.

ADL-träning är förkortningen för ”Aktiviteter i Dagligt Liv”. Träningsmetoden går ut på att träna individen i alla de moment och aktiviteter som är nödvändiga för att personen ska kunna klara så mycket som möjligt själv i det dagliga livet. Det handlar exempelvis om vardagssysslor som att städa, tvätta och handla men även om sociala färdigheter som att delta i ett ”gympass” tillsammans med andra eller att själv våga beställa mat på restaurang.

Vad ADL-träningen exakt består av beror förstås helt och hållet på vad varje individ behöver träna på och grad av handikapp. Generellt kan man dock säga att ADL består av mycket stöd och uppmuntran. Det innebär att personalen uppmuntrar individen att steg för steg, våga och klara av att göra saker själv.

Kollektivanslutna med Vårdföretagarna (Almega)

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda våra personliga assistenter konkurrenskraftiga löner. Vi är därför sedan januari 2011 kollektivanslutna med Vårdföretagarna (Almega). Läs mer om vad detta innebär på www.vardforetagarna.se.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Vi finns på e-post:info@saxenaomsorg.se, telefon: 08-580 800 06.