Ελληνικά

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Saxena omsorg παρέχει υπηρεσίες σε άτοµα µε µειωµένη λειτουργικότητα και στους συγγενείς τους, ώστε να µπορούν να ζουν τη ζωή που δικαιούνται, µε το να τους προσφέρει προσωπική βοήθεια, να τους αντικαθιστά και να τους συνοδεύει. Προσφέρουµε επίσης συµβουλές, στήριξη και νοµική βοήθεια σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας µας.

Το όραµά µας είναι να πετύχουµε τη µεγίστη κοινωνική ωφέλεια µε το να ενδυναµώσουµε την δυνατότητα του κάθε ατόµου να ζει µία ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή, καθώς επίσης και να µπορεί να συµµετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή.

Το προφίλ µας

Οι συνεργάτες µας έχουν διαφορετικές πολιτιστικές, κοινωνικές και γλωσσικές ρίζες µε ποικίλλες ικανότητες και ηλικίες. Προσφέρουµε µία µοναδική ποικιλλία που κάνει δυνατή την ύπαρξη πολύπλευρων και αξιόπιστων δυνατοτήτων επιλογής για το κάθε µεµονωµένο άτοµο.

Προσφέρουµε ατοµικούς συµπαραστάτες, συνοδούς και αντικαταστάτες που µιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες, όπως π.χ. ελληνικά, τουρκικά, κουρδικά, ισπανικά, πολωνικά, αραβικά, αγγλικά, ρωσσικά, σερβικά, κροατικά, βοσνικά κ.ά.π.

Είµαστε ειδικευµένοι σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, καθώς και πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.

Δεξιότητες και εµπειρίες

Το προσωπικό της εταιρείας µας είναι καλά εκπαιδευµένο και µε µεγάλη πείρα πάνω σε άτοµα µε µειωµένη λειτουργικότητα. Πολλοί από τους συνεργάτες µας έχουν ίδιες εµπειρίες από άτοµα µε µειωµένη λειτουργικότητα µέσα στην οικογένειά τους.

Download company info in greek as PDF file >>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κυριάκος Μιχαηλίδης

Τηλέφωνα: 08- 580 800 06/ 070- 418 52 54

Διεύθυνση: Centrumslingan 51, 171 45 Solna

E-post: info@saxenaomsorg.se

Webb: www.saxenaomsorg.se